Om Gustavssons Gossar

2016-11-02-16-55-01-copy

Är en vokalgrupp bildad ur Trefaldighetskören Christianstad under musikdirektör Torbjörn Gustavssons ledning. Tanken på manskör har legat och bubblat länge, och därför har vi valt att göra slag i saken. Vår repertoar spänner sig från 1700-talets Bellman, över romantiken till festlig revy av Comedian Harmonists och modernare arrangemang. Den manskörskultur som varit utbredd över Sverige har nästan idag helt försvunnit, istället förknippas detta med studentstäder. Detta vill vi självklart bidraga till att ändra 🙂

Vår konstellation som kan variera ser ut ungefär så här:
Tenor 1: Ian Fernheden
Tenor 2: Ulf Sandberg
Bas 1: Leo Nachenius
Bas 1: Per Berglund
Bas 2: Gustaf Hallqvist
Bas 2: Stefan Lundh